Κεντρική

Χώρες

Ειδικότητες

Πανεπιστήμια

Επικοινωνία

Apply Online

Σχολή μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

Για πληροφορίες και ραντεβού τηλεφωνείστε : 210 3821575 από 8 το πρωί έως 10 το βράδυ

Φειδίου 18Α Αθήνα ( πίσω από το ξενοδοχείο Τιτάνια ) - Apply Online

Επικοινωνήστε μαζί μας

rok4
rok3
rok2
rok1
Οι σπουδαιότερες ειδικότητες στα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
Άμεση αναγνώριση του πτυχίου χωρίς εξετάσεις ΔΟΑΤΑΠ!
100% επιτυχία στο Πανεπιστήμιο και στην ειδικότητα που σας ενδιαφέρουν
Επικοινωνήστε μαζί μας για ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή σας.

Ναυτική Ακαδημία στη Βάρνα
στη Βουλγαρία 

Σχολή  Εμπορικού Ναυτικού στη Βουλγαρία 

Η Ναυτική Ακαδημία στη Βάρνα προσφέρει Αγγλόφωνα προγράμματα στις παρακάτω ειδικότητες 
 

  1. Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
  2. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
  3. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  4. Σχολή Ραδιοηλεκτρολόγων
  5. Σχολή Ναυπηγών
  6. Σχολή Διαχείρισης Θαλάσσιων Μεταφορών ( Shipping)

Διάρκεια σπουδών :  4 χρόνια
Δίδακτρα  : το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είναι 1500 ευρώ το χρόνο
Εισαγωγή : Για όσους δεν έχουν βεβαίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας , οι εισαγωγή γίνεται  με εξετάσεις στην  Αγγλική γλώσσα


 Κανε αίτηση εδώ
 
Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας είναι η αρχαιότερη και η μεγαλύτερη  τεχνολογική σχολή της Βουλγαρίας και είναι  εξουσιοδοτημένη ανωτάτη σχολή φοίτησης των αξιωματούχων του πολεμικού και του εμπορικού ναυτικού της. Το κύρος και η φήμη της σχολής στην εκπαίδευση ικανότατων στελεχών όλων των ειδικοτήτων στις θαλάσσιες εμπορικές μεταφορές αποτελεί σύμβολο όχι μόνο για τη Βουλγαρία και τη Βάρνα, αλλά και για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Σήμερα οι απόφοιτοι της σχολής είναι περιζήτητοι και κατέχουν εξέχουσες θέσεις στη διεθνή εμπορική ναυτιλία.
Η Ακαδημία λειτουργεί από το 1992 ανεξάρτητη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού με πλούσια ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, όλων των ειδικοτήτων, τα οποία διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα ακολουθώντας  πιστά και με ακρίβεια τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα.
 Η ποιότητα της εκπαίδευσης εξασφαλίζεται από τα άρτια προσόντα των καθηγητών, την αξιοσημείωτη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, τα σύγχρονα και διαρκώς αναβαθμιζόμενα κέντρα προσομοίωσης, τα εργαστήρια και τα γλωσσικά κέντρα. Η εκπαίδευση των αξιωματικών καταστρώματος και των μηχανικών γίνεται σε υπερσύγχρονες ερευνητικές εγκαταστάσεις. Στη σχολή λειτουργεί για την εκπαίδευση των αξιωματικών καταστρώματος, μεταξύ άλλων, ένα εργαστήριο R&D για πρακτική εξάσκηση στη ναυσιπλοΐα, πλανητάριο, προσομοιωτής χάραξης πλεύσης, προσομοιωτής ARPA (Automatic Radar Plotting Aids), εργαστήριο απόκλισης μαγνητικής πυξίδας και προσομοιωτής “Navi-trainer professional 3000″ πολλαπλών εφαρμογών, εγκεκριμένος από τον οργανισμό Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Ηνωμένου Βασιλείου MSA (UK). Ενώ για την εκπαίδευση των ναυπηγών, μηχανολόγων μηχανικών λειτουργεί επίσης, προσομοιωτής πολλαπλών εφαρμογών “Diesel sim” με λειτουργικό Norcontrol & Upic, οκτώ εργαστήρια R&D, πέντε εργαστήρια εξοπλισμένα με λειτουργικές μηχανές και μηχανολογικά εξαρτήματα πλοίων και άρτιες εγκαταστάσεις για εκπαίδευση στην παράκτια ναυσιπλοΐα.
Από το 2000 η Ναυτική Ακαδημία είναι ενεργό μέλος και συνιδρυτής της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων (IAMU). Έχει τα πιστοποιητικά IMO (International Maritime Organization), ο οποίος ελέγχει την ναυτιλιακή εκπαίδευση παγκοσμίως . Διατηρεί διεθνείς επαφές με εξέχουσες ναυτιλιακές σχολές και ακαδημίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας και πολλών άλλων χωρών που ενεργοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας.
Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας είναι σήμερα πλοίαρχοι, ναυπηγοί, μηχανολόγοι μηχανικοί και γενικά αξιωματούχοι όλων των ειδικοτήτων σε  πολυάριθμες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα τις Η.Π.Α., Αγγλία, Ιαπωνία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Αραβικά Εμιράτα και πολλά άλλα κράτη.

Ειδικότητες – Ακαδημαϊκά Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών (Bachelor)

Επαγγελματική σταδιοδρομία – Προοπτική για τους απόφοιτους αξιωματικούς του εμπορικού Ναυτικού

Οι απόφοιτοι της ακαδημίας αποκτούν τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα αποδεικτικό ναυτικής ταυτότητας Γ΄ τάξης Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Επίσης μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές εντός της Ακαδημίας ή σε σχολές του εξωτερικού σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στο χώρο της Ναυτιλίας. Από τη στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιλέξει τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχει προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές.
Οι απόφοιτοι αξιωματικοί μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και στη συνέχεια σε Α΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία. Στην Ελλάδα, η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία για τη βαθμολογική προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Β΄ είναι 24 μήνες (από 36 που ήταν πριν) και για την προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Α΄ είναι 36 μήνες (από 48 που ήταν για τους πλοιάρχους).
Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω απ' αυτή δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά. Πολλά ανώτερα και ανώτατα στελέχη που απασχολούνται σήμερα στους παραπάνω κλάδους προέρχονται από τις τάξεις των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.
Σήμερα που χτίζονται διαρκώς νέα πλοία ενώ υπάρχει έλλειμμα αξιωματικών στα πλοία, ο Έλληνας αξιωματικός γίνεται περιζήτητος. Διαλέγοντας το επάγγελμα αυτό γίνεσαι ένας από τους λίγους, ένας από εκείνους που μετά από εννέα χρόνια θα μπορείς να είσαι "και ο πρώτος". Και οι αμοιβές των πρώτων είναι σήμερα οι υψηλότερες στην Ελλάδα.

Επαγγελματικές Προοπτικές της σχολής ναυπηγών – μηχανολόγων μηχανικών 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπηρεσίες των Υπουργείων Εμπ. Ναυτιλίας, Εθνικής Άμυνας (Πολεμικό Ναυτικό), Μεταφορών, σε οργανισμούς λιμένων και ναυπηγεία, στον Ελληνικό Νηογνώμονα, σε ερευνητικά ινστιτούτα, σε τράπεζες, σε ασφαλιστικές εταιρείες, ως σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες σε ναυτιλιακά γραφεία, ως μελετητές, ως επιβλέποντες, ή ως πραγματογνώμονες σε ναυπηγικά γραφεία, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ως μηχανικοί πλοίων, αρχιμηχανικοί, επιβλέποντες νέων κατασκευών ή επισκευών, ως νηογνώμονες, σε μηχανολογικά γραφεία, ως μελετητές επιβλέποντες, ως καθηγητές, ακολουθώντας ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι πτυχιούχοι έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν μελέτες κατασκευής πλωτών έργων, ορισμένου μεγέθους και χωρητικότητας, εγκαταστάσεις ναυπηγείων και ναυπηγικές εργασίες. Ο Ναυπηγός-Μηχανολόγος αν θελήσει να ασχοληθεί με μελέτες ή εργοληψίες, θα πρέπει να αποκτήσει μελετητικό & εργολαβικό πτυχίο, όπως όλοι οι μηχανικοί.
 
Η Ελληνική Ναυτιλία

Πηγή:ΥΕΝ/Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Η χώρα μας είναι ένα από τα ισχυρότερα και πιο σημαντικά ναυτικά κράτη του κόσμου και η εμπορική της ναυτιλία είναι ο δυναμικότερος κλάδος της εθνικής μας οικονομίας.
Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία (Lloyd's 31-12-2006 για πλοία άνω των 100 gt) η Ελλάδα καταλαμβάνει την έβδομη θέση στον κόσμο, με βάση τη χωρητικότητα του υπό Ελληνική σημαία στόλου ο οποίος αριθμεί 1455 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 32.048.052 gt.

Επιπρόσθετα ο υπό Ελληνικής σημαία στόλος σε κοινοτικό επίπεδο καταλαμβάνει την πρώτη θέση και απαρτίζει σε όρους χωρητικότητας το 24 % του αντίστοιχου κοινοτικού.
Επίσης, με βάση τους Lloyd’s (Φεβρουάριος 2007), ο Eλληνόκτητος εμπορικός στόλος διατηρεί υπό τον έλεγχό του 3.699 πλοία και κατατάσσεται ως η σημαντικότερη πλοιοκτητική κοινότητα του κόσμου η οποία ελέγχει το 14,0% της παγκόσμιας χωρητικότητας (gt) και το 16,5% της μεταφορικής ικανότητας (dwt) του παγκόσμιου στόλου.

Η Ελληνική ποντοπόρος φορτηγός ναυτιλία δραστηριοποιείται στο διεθνές θαλάσσιο μεταφορικό δίκτυο με αποτέλεσμα να εξυπηρετεί σε ποσοστό άνω του 95% της χωρητικότητας του στόλου της τις μεταφορικές ανάγκες τρίτων χωρών (cross-trade) . Επίσης, στα πλοία αυτά απασχολείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων ο οποίος σήμερα ξεπερνά τους 25.000 ναυτικούς.
Ο Πειραιάς αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο το οποίο επιλέγουν αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες (κυρίως ελληνικών συμφερόντων) για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Ήδη σήμερα περίπου 1200 ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εγκαταστήσει γραφείο τους στην Ελλάδα και διαχειρίζονται από τον Πειραιά το σύνολο του Ελληνόκτητου στόλου (πάνω από 3.200 ποντοπόρα πλοία με ελληνική σημαία) προσφέροντας παράλληλα απασχόληση, ως υπαλλήλους των γραφείων τους, σε πάνω από 12.300 άτομα.

Στις ανωτέρω μπορεί να προστεθούν άλλες 2500 εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται πλοία κάθε τύπου (Ε/Γ, Δ/Ξ, Α/Κ, Μεσογειακά κλπ.) με βάση τις διατάξεις του νόμου 959/79, ενώ από τον Μάιο του 2004 λειτουργεί μια νέα εταιρική μορφή, οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που σκοπό έχουν τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού τουριστικού πλοίου. Μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί και λειτουργούν 680 τέτοιες εταιρείες.

Πλέον των ανωτέρω στον Πειραιά σήμερα δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη ναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύτεροι Νηογνώμονες στον κόσμο έχουν αναγνωρισθεί από το Ελληνικό Κράτος και διαθέτουν γραφεία στον Πειραιά και άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Οι πιο γνωστοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που διαθέτουν σημαντικά ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια έχουν ιδρύσει υποκαταστήματά τους στον Πειραιά παρέχοντας κατά αυτόν τον τρόπο σημαντικά κεφάλαια στις ναυτιλιακές εταιρείες της πόλης.

Τη ναυτιλιακή υποδομή του Πειραιά συμπληρώνει ένας σημαντικός αριθμός παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων όπως ναυλωτές, ναυπηγεία, επισκευαστές πλοίων, εταιρείες ρυμουλκήσεων και ναυαγιαιρέσεων, ναυτικών πρακτορεύσεων, ναυλομεσιτών, επιχειρήσεων τροφοδοσίας και πετρέλευσης πλοίων, κατασκευαστών-επισκευαστών-επιθεωρητών ναυτικών μηχανών και εξοπλισμού, ναυτικά δικαστήρια καθώς επίσης και μια τεράστια βιομηχανία θαλάσσιου τουρισμού.

Η εγκατάσταση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση στον Πειραιά σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού δικτύου έχουν εξασφαλίσει την εύκολη πρόσβαση σε εγχώριους και διεθνείς προορισμούς, σταθερούς ή κινητούς ικανοποιώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Έτσι, η παροχή ολοκληρωμένων, σύγχρονων και ποιοτικά αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών έχουν διασυνδέσει τον Πειραιά με όλα τα υπόλοιπα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου, καθιστώντας δυνατή την πρόσβαση των Ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές όλου του πλανήτη.
 
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
 
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αποκτούν το πτυχίο του αξιωματικού γέφυρας σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.). Ξεκινούν την καριέρα τους ως πλοίαρχοι Γ’ βαθμού (ανθυποπλοίαρχοι) και στη συνέχεια εξελίσσονται σε Β΄ πλοιάρχους και τελικά σε Α΄ πλοιάρχους σε πλοία του εμπορικού στόλου. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, ως ναυτικοί πράκτορες, ναυλομεσίτες, και ως εμπειρογνώμονες μεταφοράς φορτίου.
Κατά τη φοίτηση οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Αρχές Μηχανολογίας, Αγγλικά κ.λπ. Σε επίπεδο ειδίκευσης περιλαμβάνονται μαθήματα ναυσιπλοΐας,  η πλοήγηση και ο χειρισμός πλοίου,      η χρήση προσομοιωτών πλοήγησης, τα ναυτιλιακά οικονομικά, συστήματα ραντάρ και σόναρ, ασφάλεια πλοίων, ναυτική αγγλική ορολογία, χειρισμός και αποθήκευση φορτίου και ναυτικό δίκαιο.
Η πρακτική άσκηση διεξάγεται τόσο επάνω σε πλοίο όσο και σε λιμάνι, καλύπτοντας κάθε πλευρά της λειτουργίας και διαχείρισης του πλοίου. Μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται με σκοπό να εμπλουτίσουν την θεωρητική κατάρτιση των αξιωματικών γέφυρας, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για την πιστοποίηση σε διοικητικό επίπεδο και να περάσουν επιτυχώς τις ανάλογες κρατικές εξετάσεις που διεξάγονται στη Βουλγαρία.
 
Σχολή μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

Σκοπός αυτού του προγράμματος σπουδών είναι να εκπαιδεύσει μηχανικούς οι οποίοι θα απαρτίζουν τον ναυτικό εμπορικό στόλο. Προσφέρει στους αποφοίτους το δίπλωμα του αξιωματικού-μηχανικού του εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.) Οι απόφοιτοι αυτού προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν ως μηχανικοί σε εμπορικά πλοία εν πλω, καθώς και σε διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των θαλάσσιων μεταφορών. Κατά τη φοίτηση οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Μηχανολογία, Τεχνικό σχεδιασμό και Μεταλλογραφία. Σε επίπεδο ειδικότητας οι σπουδαστές διδάσκονται την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής ισχύος των πλοίων, των ναυτικών μηχανών Diesel και στροβιλομηχανών, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και στην επισκευή των μηχανικών βλαβών του πλοίου.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με την εκπόνηση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας και με τη συμμετοχή στις κρατικές εξετάσεις εξειδικευμένης Αγγλικής ορολογίας.
Η Πρακτική άσκηση διεξάγεται σε εμπορικά πλοία και καλύπτει όλες τις πτυχές της λειτουργίας και συντήρησης τους, όπως και τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τους.
 
Διαχειριστές & Τεχνολόγοι λιμένων και στόλου

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου 4ετούς πτυχιακού προγράμματος σπουδών, oι απόφοιτοι  έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν σε διοικητικές θέσεις στη διαχείριση λιμένων, όπως επίσης και σε διάφορες διοικητικές θέσεις και θέσεις εμπειρογνωμόνων σε ναυτιλιακές εταιρείες και στον ευρύτερο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της εμπορικής ναυτιλίας.
 Οι απόφοιτοι αποκτούν ικανή κατάρτιση σε γνωστικά πεδία γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος και μηχανικής, όπως Μαθηματικά, Φυσική, Υπολογιστές, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Στοιχεία Αυτοματισμού, Αγγλικά κ.λπ. καθώς και πιο εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την θεωρία και την κατασκευή πλοίων, την λειτουργία των πλοίων, των φορτίων, την τεχνολογία των λιμενικών εργασιών, την οικονομία στη μεταφορά ύδατος, και στην οργάνωση και ασφάλεια των λιμενικών εργασιών. Διδάσκονται επίσης πλοήγηση, Μετεωρολογία και Ωκεανογραφία, προστασία του πλοίου και του λιμένα, κ.α.  Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση με τη χρήση προσομοιωτών και την πρακτική άσκηση σε λιμάνι και ναυτιλιακή εταιρεία, όπως και μια εκπαιδευτική κρουαζιέρα για την εξοικείωση του σπουδαστή με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τα λιμάνια της. Για την εκπαίδευση η Ακαδημία παρέχει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ναυσιπλοΐας, χειρισμού των πλοίων, προωθητικούς μηχανισμούς, προσομοιωτές λειτουργίας του πλοίου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κ.λπ. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών απαιτείται η συμμετοχή σε κρατικές εξετάσεις. 
 
Τεχνολόγοι επισκευών πλοίου
 
Με την ολοκλήρωση του 4ετούς αυτού προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν την πιστοποίηση του μηχανικού με ειδίκευση στην τεχνολογία επισκευών πλοίων. Με ένα επιπλέον μεταπτυχιακό στον εξοπλισμό πλοίων, οι πτυχιούχοι αποκτούν την δυνατότητα να εργαστούν εν πλω ως τρίτοι μηχανικοί ως επιβλέποντες του μηχανοστασίου ή ως υπεύθυνοι μηχανικοί σε εμπορικά πλοία χωρίς περιορισμό στην ισχύ της μονάδας παραγωγής ισχύος, ως δεύτεροι μηχανικοί σε πλοία με προωθητικές μονάδες έως  3000 Kw και ως πρώτοι μηχανικοί σε πλοία εσωτερικών ευρωπαϊκών δρομολογίων με μονάδες έως 3000 kW. Τέλος, μπορούν να αποκτήσουν διοικητικές θέσεις σε ναυπηγεία.
  
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Πλοίων
 
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν ως ηλεκτρολόγοι σε εμπορικά πλοία, καθώς και σε διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της εμπορικής ναυτιλίας.
Οι απόφοιτοι αποκτούν ικανή κατάρτιση σε γνωστικά πεδία γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος και μηχανικής, όπως Μαθηματικά, Υπολογιστές, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Στοιχεία Αυτοματισμού κ.λπ. καθώς και πιο εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν τις μονάδες παραγωγής ισχύος των πλοίων, τα ηλεκτρολογικά συστήματα των πλοίων, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ηλεκτροκίνηση, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν την  μονάδα προώθησης του πλοίου και την αυτοματοποίησή της καθώς και των μηχανισμών και συστημάτων του πλοίου και της αυτοματοποίησης αυτών. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών απαιτείται η συμμετοχή σε κρατικές εξετάσεις. 
 
Ηλεκτρολόγοι πλοίων
 
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν ως ηλεκτρολόγοι σε εμπορικά πλοία, καθώς και σε διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της εμπορικής ναυτιλίας.
Οι απόφοιτοι αποκτούν ικανή κατάρτιση σε γνωστικά πεδία γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος και μηχανικής, όπως Μαθηματικά, Υπολογιστές, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Στοιχεία Αυτοματισμού κ.λπ. καθώς και πιο εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν τις μονάδες παραγωγής ισχύος των πλοίων, τα ηλεκτρολογικά συστήματα των πλοίων, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ηλεκτροκίνηση, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν την  μονάδα προώθησης του πλοίου και την αυτοματοποίησή της καθώς και των μηχανισμών και συστημάτων του πλοίου και της αυτοματοποίησης αυτών. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών απαιτείται η συμμετοχή σε κρατικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την διάταξη υπ΄αριθμ. 6 του Υπουργείου Ναυτιλίας, η θέση του ηλεκτρολόγου είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία υπό Βουλγαρική σημαία τα οποία έχουν δυναμικότητα μηχανής πάνω από 750kVA.
 
Ειδικότητα Διοίκηση θαλάσσιων μεταφορών ( Shipping)
 
Η ειδικότητα αυτή προετοιμάζει διευθυντικά στελέχη στον διεθνή τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.  Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων είναι ένας συνδυασμός μηχανικής, οικονομικής διαχείρισης (Management) και νομικής εκπαίδευσης, Διεθνές δίκαιο, Ναυτικό δίκαιο κ.α. Οι πτυχιούχοι της σχολής μπορούν να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις που αφορούν στις θαλάσσιες μεταφορές, στη δημόσια διοίκηση, στα λιμενικά κέντρα και στις ναυτιλιακές εταιρείες.
 
Μηχανικοί στην Ωκεάνια Τεχνολογία
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 4ετούς προγράμματος σπουδών, οι σπουδαστές  έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διάφορες θέσεις μηχανολόγου, όπως επίσης και σε θέσεις που αφορούν την κατασκευή και την τεχνολογία των θαλάσσιων και ωκεάνιων κατασκευών, σε ερευνητικά Ινστιτούτα και  εργαστήρια ερευνών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο και ισότιμο με την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού, με ειδίκευση στον τομέα των τεχνολογικών επιστημών.  Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, με προσομοιωτές, και μηχανές οι οποίες λειτουργούν πλήρως, μηχανισμούς, συστήματα και μοντέλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η πρακτική άσκηση γίνεται σε ειδική κατασκήνωση υπό συνθήκες παρόμοιες με αυτές της ζωής στη θάλασσα, και στο Ινστιτούτο Υδρο-αεροδυναμικής, στο Ινστιτούτο Ωκεανολογίας και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τον σχεδιασμό, διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των θαλάσσιων κατασκευών και των μηχανών που διαθέτουν για την παραγωγή ενέργειας.  Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ακαδημία ή αλλού για την απόκτηση τίτλου M.Sc. και να διεκδικήσουν ανώτερες διοικητικές θέσεις σε επιστημονικά ινστιτούτα και ερευνητικές μονάδες.
 
 
 
 

100% Επιτυχία

Ιατρικη στην Ιταλία

Disclaimer: Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο.
Προσπαθούμε να ενημερώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας, όμως οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρέχεται από τους αρμόδιους φορείς

Copyright © 2018. Universal Σπουδές στο Εξωτερικό.
Website Design by CatLeapMedia.com