Κεντρική

Χώρες

Ειδικότητες

Πανεπιστήμια

Επικοινωνία

Apply Online

Μεταπτυχιακό στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Για πληροφορίες και ραντεβού τηλεφωνείστε : 210 3821575 από 8 το πρωί έως 10 το βράδυ

Φειδίου 18Α Αθήνα ( πίσω από το ξενοδοχείο Τιτάνια ) - Apply Online

Επικοινωνήστε μαζί μας

rok4
rok3
rok2
rok1
Οι σπουδαιότερες ειδικότητες στα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
Άμεση αναγνώριση του πτυχίου χωρίς εξετάσεις ΔΟΑΤΑΠ!
100% επιτυχία στο Πανεπιστήμιο και στην ειδικότητα που σας ενδιαφέρουν
Επικοινωνήστε μαζί μας για ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή σας.

Μάστερ στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό δίπλωμα  στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Master  in intercultural education

στείλτε αίτηση εδώ 

Οι απόφοιτοι αποκτούν ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο μιας Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, της Σόφιας, το οποίο έχει διδαχθεί στα Αγγλικά και το οποίο δίνει τη δυνατότητα εργασίας σε όλα τα διαπολιτισμικά σχολεία και όλα τα  διαπολιτισμικά προγράμματα της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης

Sofia University St Kliment Ohridski

Τα προγράμματα αυτά είναι επιδοτούμενα σε όλη την Ευρωπαϊκή ένωση και στην Ελλάδα από προγράμματα  ΕΣΠΑ , που ανανεώνονται συνεχώς.

Πανεπιστήμιο που προσφέρει το πρόγραμμα : Πανεπιστήμιο της Σόφιας ¨StKlimentOhridski

Διάρκεια του προγράμματος :  2 εξάμηνα

Χρόνος παρακολούθησης : Παρασκευή, Σάββατο , Κυριακή στη Σόφια

Γλώσσα διδασκαλίας : Αγγλική

Δίδακτρα : 3300 ευρώ

Δυνατότητα εισαγωγής : Πτυχιούχοι όλων των ειδικοτήτων

Προσόντα που αποκτούν οι απόφοιτοι:

 1. Παίρνουν 2.5 επιπλέον μόρια στους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών
 2. Παιδαγωγική επάρκεια , επειδή το πρόγραμμα το προσφέρει το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Σόφιας
 3. Έχουν την δυνατότητα να διοριστούν άμεσα  σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 4. Αποκτούν ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο μιας Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, της Σόφιας, το οποίο έχει διδαχθεί στα Αγγλικά και το οποίο δίνει τη δυνατότητα εργασίας σε όλα τα διαπολιτισμικά σχολεία και όλα τα  διαπολιτισμικά προγράμματα της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης

Λίγα λόγια για τις δυνατότητες εργασίας στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες  έχει σημειωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης σημαντική αύξηση  των  παιδιών με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (αλλοδαποί, ομογενείς, Ρομά, μουσουλμάνοι της Θράκης), όπως  και η ανάγκη  της  άμεσης  ένταξής τους στο περιβάλλον της κανονικής  σχολικής τάξης.  Η διαφορετικότητα στα επίπεδα γνώσης μεταξύ των ημεδαπών και των αλλοδαπών μαθητών  καθώς και τα διαφορετικά ερεθίσματα από το οικογενειακό περιβάλλον,  όπως  η διαφορετική μητρική γλώσσα, η διαφορετικότητα στο επίπεδο γνώσεων του ευρύτερου περιβάλλοντος  ενός παιδιού κ.α., απαιτούν νέες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες που να οδηγούν στην απόκτηση  γνώσεων  ίδιου επιπέδου  και των δύο ομάδων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται πολυδιάστατος, δυσκολότερος, και απαιτεί συνεχή  ενημέρωση και επιμόρφωση, στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Ο Νόμος 2413 ΦΕΚ Α’ 124/14-6/96 αναγνωρίζει την πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας και καθιερώνει την διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με το νόμο,  σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η «οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές,   πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες».

Στην Ελλάδα λειτουργούν αρκετά διαπολιτισμικά σχολεία , όμως απώτερος σκοπός είναι να υπάρχουν προγράμματα  διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα στα ήδη υπάρχοντα σχολεία , ώστε να μη περιθωριοποιούνται οι μαθητές. Στην Ευρωπαϊκή ένωση τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα  λειτουργούν μέσα σε  κανονικά σχολεία  και επιδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια.

Στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 1500 τμήματα υποδοχής μαθητών.  Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες οργανικές θέσεις σε προγράμματα διαπολιτισμικής αγωγής και κάθε χρόνο θα δημιουργούνται δεκάδες νέες θέσεις , όπου  φυσικά θα προηγούνται  οι έχοντες το αντίστοιχο Μάστερ  

Το νέο μεγάλο Επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ)  θα συνεχίσει το ήδη υπάρχον πρόγραμμα  για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και θα χρηματοδοτήσει το άνοιγμα σε πολύ περισσότερες οργανικές θέσεις και τάξεις υποδοχής αλλοδαπών μαθητών, ομογενών μαθητών και γενικότερα μαθητών  που ανήκουν σε μειονότητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Πρόγραμμα σπουδών

1οεξάμηνο

Development of speech in multilingual intercultural environment (4 ECTS)

Intercultural artistic communication (4 ECTS)

Intercultural communication (4 ECTS)

European educational priorities for intercultural dialogue (4 ECTS)

Intercultural competence of teachers (4 ECTS)
Intercultural education – psychological-pedagogical problems and perspectives (4 ECTS)

Πρακτική άσκηση ( 5 ECTS)

     και ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Social-psychological training for intercultural dialogue (1 ECTS)

Pedagogical education for parents in intercultural environment (1 ECTS)

2o  εξάμηνο

Methodology of psychological-pedagogical research in intercultural environment (2 ECTS)

Practical experience in intercultural environment (3 ECTS)

Animation for children and game intercultural competence (3 ECTS)

Audiovisual and information technologies in intercultural education (2 ECTS)

Πρακτική  άσκηση ( 4  ECTS)

Διπλωματική εργασία ( 15 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

Educational aspects of children – migrants integration (1 ECTS)

Identity in intercultural environment (1 ECTS)

Δικαιολογητικά

 1. Απολυτήριο Λυκείου ή Αποδεικτικό Απολύσεως με ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ σφραγίδα της Χάγης. Σφραγίδα της Χάγης βάζουν οι τοπικές  Νομαρχίες και αντίστοιχα οι Περιφέρειες, όπου έχει εκδοθεί ο τίτλος. Στην Αθήνα η διεύθυνση είναι Κατεχάκη 56.
 2. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή αντίγραφο Πτυχίου με Σφραγίδα της Χάγης.
 3. Αναλυτική βαθμολογία από το Πανεπιστήμιο με Σφραγίδα της Χάγης
 4. Στην αναλυτική βαθμολογία πρέπει να αναφέρεται επακριβώς ότι  ο μέγιστος βαθμός είναι το 10  και ο ελάχιστος βαθμός για να περάσει κάποιος το μάθημα είναι το 5. Αν δεν αναφέρεται θα χρειαστεί μια βεβαίωση από την γραμματεία.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Τρεις φωτογραφίες
 7. Εξουσιοδότηση στο ΚΕΠ , προς τον υπεύθυνο ο οποίος θα καταθέσει τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο παιδείας της Βουλγαρίας για αναγνώριση και τις αιτήσεις προς το Πανεπιστήμιο
 8. Φωτοτυπία βεβαίωσης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Τα 1,2,3,4  πρέπει να είναι εις διπλούν και  όλα να έχουν πρωτότυπη σφραγίδα της Χάγης

Όλα τα έγγραφα μεταφράζονται στα Βουλγαρικά σε ειδική  μεταφραστική υπηρεσία στη Σόφια, εγκεκριμένη από  Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας . Το πτυχίο κατατίθεται  στο   Κέντρο Αναγνώρισης των Πτυχίων στο Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας 

Τα παρακάτω ετοιμάζει ο αντιπρόσωπος που έχει εξουσιοδοτηθεί:

 1. Αίτηση προς το Πανεπιστήμιο
 2. Βεβαίωση κατάθεσης του παράβολου για την αναγνώριση των δικαιολογητικών
 3. Βεβαίωση ότι τα δικαιολογητικά που κατατίθενται  είναι αληθινά
 4. Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος γνωρίζει τις Νομικές συνέπειες για κατάθεση ψευδών στοιχείων

Επί πλέον προσφορές  του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου : Εξασφάλιση χώρου διαμονής κατά τις ημέρες των μαθημάτων , μεταφορά από το χώρο διαμονής στο πανεπιστήμιο , κατάθεση των δικαιολογητικών για την απόκτηση της άδειας μόνιμης παραμονής στη Βουλγαρία ως μεταπτυχιακό φοιτητής , παρακολούθηση της Ακαδημαϊκής πορείας του φοιτητή και υποστήριξη σε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει

Επειδή υπάρχει υπερπληθώρα αιτήσεων καλόν είναι ο ενδιαφερόμενος να κάνει  την  αίτηση εγκαίρως διότι τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας

 

Αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ 

 

 

Η σελίδα αυτή είναι ενημερωτική και η αίτηση ενδιαφέροντος αποστέλλεται σε επίσημους αντιπροσώπους του Πανεπιστημίου 

100% Επιτυχία

Ιατρικη στην Ιταλία

Disclaimer: Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο.
Προσπαθούμε να ενημερώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας, όμως οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρέχεται από τους αρμόδιους φορείς

Copyright © 2018. Universal Σπουδές στο Εξωτερικό.
Website Design by CatLeapMedia.com