• prague
  Επικοινωνήστε μαζί μας για ημε?ομηνίες υποβολής αιτήσεων για την εγγ?αφή σας.
 • camb
  100 % επιτυχία στο Πανεπιστήμιο και στην ειδικότητα που σας ενδιαφέ?ουν
 • campus
  Άμεση αναγνώ?ιση του πτυχίου χω?ίς εξετάσεις ΔΟΑΤΑΠ!
 • graduates
  Οι σπουδαιότε?ες ειδικότητες στα μεγαλ?τε?α Ευ?ωπαϊκά Πανεπιστήμια

Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή

Μάστερ στην Ειδική Αγωγή

Μεταπτυχιακό δίπλωμα  στην ειδική αγωγή

Master in special education

στείλτε αίτηση εδώ 

Sofia University St Kliment Ohridski

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Οι απόφοιτοι αποκτούν ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο μιας Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, της Σόφιας, το οποίο έχει διδαχθεί στα Αγγλικά και το οποίο δίνει τη δυνατότητα εργασίας σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης

Πανεπιστήμιο που προσφέρει το πρόγραμμα : Πανεπιστήμιο της Σόφιας ¨StKlimentOhridski

Διάρκεια του προγράμματος :  2 εξάμηνα

Χρόνος παρακολούθησης : Παρασκευή, Σάββατο , Κυριακή στη Σόφια

Γλώσσα διδασκαλίας : Αγγλική

Δίδακτρα : 3300 ευρώ

Δυνατότητα εισαγωγής : Πτυχιούχοι όλων των ειδικοτήτων

Προσόντα που αποκτούν οι απόφοιτοι:

 1. Παίρνουν επιπλέον μόρια στους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών
 2. Παιδαγωγική επάρκεια , επειδή το πρόγραμμα το προσφέρει το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Σόφιας
 3. Αποκτούν ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο μιας Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, της Σόφιας, το οποίο έχει διδαχθεί στα Αγγλικά και το οποίο δίνει τη δυνατότητα εργασίας σε όλα τα διαπολιτισμικά σχολεία και όλα τα  διαπολιτισμικά προγράμματα της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης

Πρόγραμμασπουδών

1ο εξάμηνο

Special education of schoolchildren with mental retardation
Special education of schoolchildren with hearing disorders
Special education of schoolchildren with visual disorders
Special education of schoolchildren with multiple disorders

Introduction in speech pathology and therapy
Specifics of linguistic education of students with SEN
Making a graduation thesis

Biological and scocial foundation of children with special educational needs (SEN)
Psycho-pedagogical dimensions of chldren with SEN

Ergonomics of children and adults with SEN
Special Education of children with neurosomatic disorders

Psychologyofatypicaldevelopment
Managementoftheclassroomactivities

2ο εξάμηνο

Διπλωματική εργασία

Επιλογή τριών από τα παρακάτω μαθήματα :

Kinesiotherapy in children with special educational needs

Clinical Linguistics
Deficit of non-verbal communication of student with developmental language disorders
Braille
Sign language
Art Therapy
Types of interaction between school and non-school institutions

Δικαιολογητικά

 1. Απολυτήριο Λυκείου ή Αποδεικτικό Απολύσεως με ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ σφραγίδα της Χάγης. Σφραγίδα της Χάγης βάζουν οι τοπικές  Νομαρχίες και αντίστοιχα οι Περιφέρειες, όπου έχει εκδοθεί ο τίτλος. Στην Αθήνα η διεύθυνση είναι Κατεχάκη 56.
 2. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή αντίγραφο Πτυχίου με Σφραγίδα της Χάγης.
 3. Αναλυτική βαθμολογία από το Πανεπιστήμιο με Σφραγίδα της Χάγης
 4. Στην αναλυτική βαθμολογία πρέπει να αναφέρεται επακριβώς ότι  ο μέγιστος βαθμός είναι το 10  και ο ελάχιστος βαθμός για να περάσει κάποιος το μάθημα είναι το 5. Αν δεν αναφέρεται θα χρειαστεί μια βεβαίωση από την γραμματεία.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Τρεις φωτογραφίες
 7. Εξουσιοδότηση στο ΚΕΠ , προς τον υπεύθυνο ο οποίος θα καταθέσει τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο παιδείας της Βουλγαρίας για αναγνώριση και τις αιτήσεις προς το Πανεπιστήμιο
 8. Φωτοτυπία βεβαίωσης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Τα 1,2,3,4  πρέπει να είναι εις διπλούν και  όλα να έχουν πρωτότυπη σφραγίδα της Χάγης

Όλα τα έγγραφα μεταφράζονται στα Βουλγαρικά σε ειδική  μεταφραστική υπηρεσία στη Σόφια, εγκεκριμένη από  Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας . Το πτυχίο κατατίθεται  στο   Κέντρο Αναγνώρισης των Πτυχίων στο Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας 

Τα παρακάτω ετοιμάζει ο αντιπρόσωπος που έχει εξουσιοδοτηθεί:

 1. Αίτηση προς το Πανεπιστήμιο
 2. Βεβαίωση κατάθεσης του παράβολου για την αναγνώριση των δικαιολογητικών
 3. Βεβαίωση ότι τα δικαιολογητικά που κατατίθενται  είναι αληθινά
 4. Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος γνωρίζει τις Νομικές συνέπειες για κατάθεση ψευδών στοιχείων

Επί πλέον προσφορές  του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου : Εξασφάλιση χώρου διαμονής κατά τις ημέρες των μαθημάτων , μεταφορά από το χώρο διαμονής στο πανεπιστήμιο , κατάθεση των δικαιολογητικών για την απόκτηση της άδειας μόνιμης παραμονής στη Βουλγαρία ως μεταπτυχιακό φοιτητής , παρακολούθηση της Ακαδημαϊκής πορείας του φοιτητή και υποστήριξη σε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει

Επειδή υπάρχει υπερπληθώρα αιτήσεων καλόν είναι ο ενδιαφερόμενος να κάνει  την  αίτηση εγκαίρως διότι τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας

Για πληροφορίες :  αίτηση εδώ 

 

 

Η σελίδα αυτή είναι ενημερωτική και η αίτηση ενδιαφέροντος αποστέλλεται σε επίσημους αντιπροσώπους του Πανεπιστημίου 

Χώρες

Επικοινωνία

 


 τηλ. 210 3821575
 από 8 το πρωί έως 10 το βράδυ        
UNIVERSAL
Φειδίου 18Α Αθήνα ( πίσω από το ξενοδοχείο Τιτάνια ) 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Για πληροφορίες και  ραντεβού  τηλεφωνείστε :
       210 3821575
  από 8 το πρωί έως 10 το βράδυ 

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

100% Επιτυχία

Ιατρική στην Ολλανδία 

Οδοντιατρική
Ιατρική - Οδοντιατρική στη Σουηδία

Οδοντιατρικη  Μπρατισλαβα   Σλοβακία
Οδοντιατρικη   Πράγα   Τσεχία
Οδοντιατρικη   Σόφια  Βουλγαρία
Οδοντιατρικη  Ιάσιο    Ρουμανία
Οδοντιατρικη   Cluj   Ρουμανία 

Φαρμακευτική
Φαρμακευτικη   Κλουζ Ρουμανία 

Φαρμακευτικη   Ιασιο  Ρουμανία 
Φαρμακευτικη  Σοφια  Βουλγαρία
Φαρμακευτικη   Μπρατισλαβα Σλοβακία 
Φαρμακευτικη   Πράγα  Τσεχία 
Φαρμακευτικη   Αγγλια Σκωτία 


Κτηνιατρική 

Ιατρικη στη Μεγάλη Βρετανία

Απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στην Ιατρική και Οδοντιατρική στη Μεγάλη Βρετανία είναι το τεστ ukcat 
Ιατρική στην Αγγλία 

Ιατρική στην Ολλανδία

Μοναδική ευκαιρία για υποψήφιους φοιτητές 

Τώρα Ιατρική στα Αγγλικά σε δύο  Πανεπιστήμια της Ολλανδίας 
Δίδακτρα  2006 ευρώ το χρόνο.

Medicine in Netherlands 

Σπουδές ιατρικής στην Ολλανδία 

Study Medicine in Holland 

 

Σπουδές στην Ολλανδία  στην Αγγλική γλώσσα